Ungskär - ön som flyter på vattnet

Fånga gäddor, fånga lax, båd med lina och med sax, det kan folket uppå öarna och skären

Ur en visa från Ungskär

En smal landtunga mellan skärgårdens fjärdar och öppna havet, hus som sedda utifrån havet tycks flyta på vattnet - välkommen till oss här på Ungskär!

En vandring på ön är en naturupplevelse och en vandring i historien. I byn som nästan flyter på vattnet står husen tätt, tätt, nära till hamn och båtplatser. En gång befolkad av 400 invånare - plus alla tillfälliga medhjälpare i fiske och hushåll. Sedan dess har ön stadigt avfolkats – till fastlandet, till Amerika och andra platser. I dag har ön få bofasta men många sommargäster. Alla älskar vi denna säregna plats med sin speciella natur och historia.

Ditt besök på Ungskär börjar troligen i hamnen. Innan den fanns förtöjde man båtar vid en mängd ”kåsar” längs stränderna och så gör man även idag. Längs stränder kan du finna många flytetyg av olika slag – det finns nog minst lika många båtar som människor. Hamnen byggdes 1936 - 1937 för 40.000 kr för att möjliggöra ett växande fiske och för transporter i skärgården. Den är nyligen muddrad för bättre angöringsmöjligheter. De skärgårdsbåtar som genom tiderna har angjort Ungskärs hamn - Ettan eller Munte, Östra skärgården, Ungskär eller Wittus – har alltid varit en livsnerv för befolkningen på öarna och är nu av stort värde för skärgårdsturismen.


Där byn tar slut möts man av stängsel, grind och färist, tecken på att ön fortfarande utnyttjas som betesmark. Ungskär är i dag egentligen tre öar som har vuxit ihop på grund av landhöjningen: Ungskär, Mellanskär och Lungskär. Här ser du ett landskap där man kan avläsa spår från miljoner år. 


Det är lätt att ta sig ut till Ungskär hela året. Under sommaren finns det tre dagliga turer från Fisktorget i Karlskrona och tre från Torhamn. Resten av året går tre dagliga turer från Yttre park på fastlandet och några turer från Karlskrona - om inte isläge och väder ställer till det.